07 april, 2015

Klaas Dijkhoff: mensenrechten staan beleid in de weg


- door Joke Kaviaar -

Het is alweer even geleden dat Teeven werd vervangen door Dijkhoff en Opstelten door Van der Steur. Is het iemand opgevallen? Is het beleid veranderd? Nee. De ene profiteur met stropdas is vervangen door de andere.

Afgelopen week werd achttien vluchtelingen uit een truck vol autobanden gehaald in Hoek van Holland. We horen dit soort dingen vaker de laatste tijd. Wat door de toenemende repressie vanuit Calais niet lukt en ook niet vanaf Oostende, lukt misschien in Hoek van Holland wel. Uit het bericht: “De vluchtelingen komen uit Afghanistan, Syrië, India, Pakistan en Irak” en “Alle vluchtelingen hebben te horen gekregen dat zij Nederland onmiddellijk moeten verlaten.”Beleid blijft beleid. Vluchtelingen worden aan de Zuidgrens van Europa met man en macht tegengehouden door Frontex om te voorkomen dat ze asiel aanvragen. Het is verdrinken in de Middellandse Zee of voor wie het over land probeert de mishandelingen tot de dood erop volgt aan de Bulgaarse of een andere grens. Hier in Neederland gaat het dus niet anders. Het enige verschil is dat de mishandelingen beter uit het nieuws worden gehouden. Opgejaagd en opgesloten wordt je hoe dan ook en mooi of humaan kun je dat nooit maken. En het maakt niet uit of je ergens vandaan komt waar je te vrezen hebt voor je leven, wat je te horen krijgt is niet: “Wilt u asiel aanvragen?” maar “U dient te vertrekken”, voorzien van een inreisverbod voor heel Europa voor de duur van twee of vijf jaar op straffe van...!

Dijkhoff, de jonge hippe snelle jongen van de VVD die de plaats van Teeven heeft ingenomen, heeft nog weinig van zich laten horen. Tien gezinnen krijgen alsnog een kinderpardon, afgedwongen door een rechterlijke uitspraak. Dat was het enige nieuws. De rest van al die gezinnen gaat via de huidige gezinsgevangenis in Kamp Zeist nog steeds retour doodvonnis. En ondanks alle schandalen rond individuele VVD'ers heeft de partij alweer aan populariteit gewonnen in haar pogingen de PVV rechts in te halen. Ondanks het samen willen optrekken met dictators, een voorstel van Halbe Zijlstra. Ondanks het voorstel om alle Europese buitengrenzen geheel af te sluiten, een notitie van Malik Azmani. Neederlanders zijn dol op repressie tegen 'buitenlanders' en houden blijkbaar graag de wereld buiten de deur.

Dijkhoff heeft Teeven vervangen. Het maakt geen barst uit. Teeven stond erop vluchtelingen op te jagen en Dijkhoff zal dat ook doen. En ook hij is op zijn beurt wel degelijk persoonlijk daarop aan te spreken. Beleid maken is namelijk mensenwerk. Boevenwerk zo u wilt.
In 2011 schreven Klaas Blok en Klaas Dijkhoff over wat zij noemden “de uitdijende rol van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens”, die “democratisch tot stand gekomen wetgeving te zeer aantastte”. Mensenrechten, die zitten het beleid maar in de weg. Verontwaardigd schrijven de beide 'heren': “De uitspraak van het Hof in de zaak MSS/Griekenland en België heeft ervoor gezorgd dat het Europese asielbeleid (Dublinsysteem) op de schop moet.” Weg met de invloed van het Europees Hof en weg met EVRM! Telkens als advocaten een klein beetje juridisch terrein winnen, staan er mensen als Teeven en Dijkhoff klaar om dit ongedaan te maken. Door verder te procederen, zoals over de vraag of afgewezen vluchtelingen onderdak moet worden geboden. Of door medestanders in Europa te zoeken om het Europees hof aan banden te leggen, in dit geval het 'Comité van Ministers' te gebruiken voor het bewerkstelligen van een “Wijziging van het EVRM, waardoor de margin of appreciation, dat wil zeggen de ruimte waarbinnen de staten vrij zijn om hun beleid naar eigen inzicht vorm te geven, aanzienlijk wordt verruimd.”

Zolang het protest tegen het Europese en Neederlandse migratiebeleid blijft bij procederen en argumenten ophangen aan verdragen tussen staten die gebruikt worden om grenzen te stellen aan de mensenrechten, zal er niets wezenlijk veranderen. De marionetten van het kapitalisme die politici heten trekken zo altijd aan het langste eind. Verander een verdrag of een wet en alles is weer geregeld en critici kunnen weer de mond worden gesnoerd. Door alleen maar te knabbelen aan wetgeving worden slechts achterhoedegevechten gevoerd binnen een systeem dat in zijn geheel moet worden opgeblazen: geen grenzen, geen naties, stop deportaties! Weg met het kapitalisme, uitbuiting, kolonialisme.

Teeven is intussen naar goed Neederlands gebruik met het salaris van een minister weer Tweede-Kamerlid geworden, en vervangt daar Van der Steur. Naar eigen zeggen doet hij dat omdat hij 'wil werken voor zijn geld'.
Mogen we even een teiltje? Het grote stuivers voor dubbeltjes verwisselen is weer begonnen. Alles ten koste van bijvoorbeeld ook Aysha, een vluchtelinge van twintig uit Guinee die op haar veertiende door een mensenhandelaar naar Nederland werd gebracht en nu terug moet naar Guinee, depressies, PTSS en een zelfmoordpoging ten spijt. Lees haar hele verhaal hier.

Teeven of Dijkhoff: we moeten nog veel harder vechten tegen het racistische apartheidssysteem dat 'vreemdelingen'beleid heet. Volgende week staan de bewoners van de Vluchtgarage weer op straat met verwijzing naar de 'bed, bad en brood' opvang van Amsterdam waar van der Laan zo trots op is. Dijkhoff zal in navolging van Fred Teeven blijven proberen om ook daar onderuit te komen.

Grenzen zijn geweld. Overal en altijd. Het is daarom zaak om de grenzen te doorbreken en tenslotte af te breken met middelen die verder gaan dan vragen of dat geweld asjeblieft kan stoppen en de mensenrechten niet wat beter kunnen worden nageleefd. DIY. Dijkhoff kan wat mij betreft net als zijn voorgangers rekenen op hard en oncontroleerbaar verzet.

Geen opmerkingen: