21 april, 2015

De zwarte Afrikanen die gewenst waren aan de overkant van de Middellandse Zee

Een achteloze opmerking van David Graeber: de Venetianen zetten "Afrikaanse" slaven in op Kreta en Cyprus. Vermelding in het voorbijgaan, ik kan het Graeber moeilijk kwalijk nemen dat hij er niet bij verwijlt want het is tezeer een zijpad. Maar intrigerend is het wel - slavernij aan de rand van Europa van toch (hoogstwaarschijnlijk) op racistische gronden geselecteerde mensen.

Over de Kretenzische Afrikanen hier meer. Hier worden zij evenwel juist gekoppeld aan de Turkse overheersing van Kreta.
Hier een verhaal over de "zwarten" van Turkije.
De slaven werden ook toen en daar ingezet op suikerplantages.

Verdere verwijzingen naar de actualiteit van dezer dagen gelieve u zelf te bedenken.

Geen opmerkingen: