26 april, 2015

De zelfsnijders

De geestelijke worstelaars, Doechoboren, inspireerden Tolstoj tot wat christen-anarchisme genoemd zou gaan worden, en wellicht ook de melkdrinkers, Molokanen (vegetariërs dus... maar geen veganisten), beide groepen gewaarmerkte "voorlopers", die trouwens nog steeds voortbestaan.

Een buitenissige Russische groep (ik heb het niet op met het woord sekte maar in dit verband is het met het Latijnse secare, snijden, in gedachten misschien toch gepast) wordt gevormd door de (Zelf-)Snijders, de Skoptsy. Mannen castreerden zich, vrouwen sneden hun borsten af (of anderen deden het voor hen). Er is weinig tot niets over te vinden buiten opsommingen, maar nu komt mij dan toch een verhaal over hen onder ogen. Vergeef mij, maar ik ga geen illustratie hiervan lenen, zo kleinzerig (hoewel, klein?) ben ik wel, u bent gewaarschuwd.
Ze zijn gedeporteerd naar Siberië en klaarblijkelijk uitgestorven wat zonder moedwillige leukigheid als niet onlogisch en misschien toch maar gelukkig kan worden geïnterpreteerd.

Geen opmerkingen: