09 februari, 2015

De parel van kleine waarde

Belofte maakt schuld maar wanneer die afgelost wordt weet ik nog niet - ik had mijn eigen kindschapverhaal opgehangen aan een barre leraar Frans en wanneer ik er mee doorga? In dat eerste verhaal hier noemde ik mijn eerste docente klassieke talen, Goslinga.
Het was gewoonte de laatste dag voor de vakantie iets "anders" te doen (dat was dan drie keer per jaar). Ik herinnerde mij - de herinnering werd wakkergemaakt toen ik twee jaar geleden door Californië trok - dat zij iets voorlas van John Steinbeck, was het De druiven der gramschap? Woensdag in de boekhandel aan de zeekant in Noordwijk vond ik het boek dat zij ter hand nam die drie keer en waar mij niets van is bijgebleven, want wat dringt er door van zo'n verhaal op deze manier? Het was De parel.

Een tamelijk klein maar naar inhoud zwaar boek, over het kwaad van de hebzucht en het noodlot dat "zij daar onder" steeds zij daar onder blijven door geweld. Ik verwonder mij er intussen over dat ik nogal wat over Mexico en speciaal de oorspronkelijken daar gelezen heb intussen, altijd geschreven door mensen van elders. Het verhaal van de parel wordt als mystiek en bijbels geïnspireerd aangeduid, ik kon het er niet per se uit halen - wellicht juist het tegendeel; de nagejaagde "parel van grote waarde bleek een ramp voor degene die hem bemachtigd had. Ik ga het verhaal niet navertellen, er moet wat te lezen overblijven en bedervers zijn alom aanwezig.

Er bleek aan de uitgave die ik vorige week gevonden heb nog een Van der Waalslyceum-connectie verbonden: het omslag is ontworpen door Bart van Leeuwen, tekenaar voor de schoolkrant Koeterwaals - niet de afbeelding hierboven. Op Steinbeck kom ik in ieder geval terug als ik die Druiven uit heb...

Geen opmerkingen: