18 februari, 2015

Notitie van een ongedocumenteerde subversieveling

Een verhaal over de Socialistische Jeugd gelezen hebbend - waarvan ik mij afvraag of het klopt, omdat er dingen bij stonden waarvan ik weet dat zij niet klopten - doe ik een zoektochtje.
Dat houdt hier al op.

De blauwe hemden van de SJ heb ik niet meegemaakt. Ik houd mij aanbevolen voor verhalen van mensen die daar als in een soort uniform wel in gelopen hebben. Het lijkt mij raar. De aanspreektitel "kameraad" is nou niet direct speciaal tekenend voor de SJ en pinksterkampen al helemaal niet. Het georganiseerd anarchisme in Nederland houdt in dit anti-archief op in 1961 - ik zou zeggen, net als het weer dreigt te herleven...

Ik zou benieuwd kunnen zijn of ik al was het maar zijdelings in dit alles voorkom. Niet onder "anarchisme" dus.
Bezigheden strekkende tot het oproepen tot dienstweigering - ik heb mij er 1970-71 en weer even in 1973 mee beziggehouden - ik heb eerlijk gezegd geen zin deze zooi uit te zoeken. Degenen die het verzameld hebben zien er al niet veel in. Het zal wel.
Opmerkelijk dat er maar drie "buitenlandcomités" genoemd worden. Niets waar ik bij betrokken bij geweest, wonderlijk genoeg. Biafra, allez, maar was "Palestina" ook niet interessant genoeg? Of Portugal in de hoogtijdagen van de revolutie?
Andere activiteiten worden alleen in de zijbalk genoemd maar leveren op de site geen resultaat op.

30 april 1969, "dag van terreur in Amsterdam", "SJ of SA" zoals de altijd dominante rechtse pers het beschreef, is in het geheugen zoals geordend op het net niet zomaar terug te vinden. Ik doe hierbij maar weer mijn best, de goudvis die aan oranjehoer Willem Duys op de Dam overhandigd zou worden hetgeen tot grote vechtpartijen leidde - wat is er van het beest geworden? Ik ben nog bijna gewurgd door de portier van De Telegraaf die avond laat. Gezellige tijden.

(Oranjehoer: de SJ verwees hiermee naar het zogenaamd spontaan aanheffen van het Wilhelmus op het eind van zijn programma. Grandioos hoe Godfried Bomans hier als laatste gast zichtbaar geen zin in had maar tenslotte tegen het einde opstond. Bomans heeft zich niet speciaal geliefd gemaakt met een column over de Rode Jeugd, maar dit terzijde. De kwalificatie heeft ook nog tot een aanklacht geleid, alsof zij eigenlijk tegen de vorstin gericht was. Enfin).

Geen opmerkingen: