16 februari, 2015

Damherten op Haringvreter mogen vooralsnog blijven leven

Het damhert is in Nederland een officieel beschermde diersoort. Nu zegt dat niet veel - ganzen heten ook beschermd maar dat staat een massaslachting inde vorm van vergassing niet in de weg. En de damherten van de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn voortdurend onderwerp van bespreking over mogelijk afknallen. Dus het bloedbad zoals aangekondigd op het eiland in het Veersche Meer, de Haringvreter, leek onvermijdelijk.

Het is een zeer merkwaardige situatie als de provincie, die geacht wordt de wet te kennen en te handhaven, het afknallen goedkeurt en dat na een beroep van de Faunabescherming op het ministerie dit laatste toegeeft dat het damhert beschermd is en dat er derhalve geen bloedbad komt vooralsnog.

Geen opmerkingen: