17 februari, 2015

Gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt

Het is helaas een traditie geworden, de Paaswakes bij de detentiecentra voor vluchtelingen in (de omgeving van) Amsterdam. Helaas, omdat de schandelijke praktijk van het opsluiten van vluchtelingen en hun kinderen onverminderd doorgaat.

In 2015 is het motto: "Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt."
Lied van Amos, Huub Oosterhuis geïnspireerd op Amos 5:21-24

De wakes zijn bij de nieuwe Schipholgevangenis van 14.00 tot 15.30 uur. Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. U kunt er makkelijk komen met Connexxion bus 185 vanaf Schiphol Plaza, halte B15. Kijk op de website OV 9292 voor een actuele dienstregeling.

Met andere wakers: Vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12) rijden er twee auto's naar de wake. Vertrek om 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Als je te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer informatie schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of 06 3029 5461.

Deze wakes worden ook in 2015 telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van verschillende geloofsgemeenschappen gehouden. Op onderstaande data komen de volgende aan bod:

  1. 18 februari Aswoensdag Religieuzen voor Vluchtelingen & Catholic Worker Amsterdam & Christian Baptist Church
  2. 22 februari Dominicus & Keizersgrachtkerk & Studenteneklessia Amsterdam
  3. 1 maart Evangelische Broeder Gemeente & Doopsgezinden & Lutheranen
  4. 8 maart Stem in de Stad Haarlem & Kerken uit de Haarlemmermeer
  5. 15 maart SPA020 & Via Nova & Vineyard
  6. 22 maart Karmelitaanse familie in Nederland
  7. 29 maart Palmzondag Kerken uit Amsterdam Oost
  8. 3 april Goede Vrijdag Franciscaanse Vredeswacht
  9. 5 april Pasen Oecumenisch Vuur

De desbetreffende affiche hier te bekijken en desgewenst af te drukken.

Geen opmerkingen: