15 oktober, 2013

Keesings Historisch Archief wordt afgesloten

Van de gedrukte media waarvoor ik gewerkt heb is na 1 januari aanstaande alleen nog De AS over. De twee mannen van het eerste uur zijn in de ziekenboeg maar het blad gaat verder. Dat geldt dus niet voor Keesings Historisch Archief, waar ik een jaar of vier bij gewerkt heb. Niet dat dit tot uitdrukking komt in de lijst van (voormalige) redacteuren, maar Martin Broek zie ik er ook niet vermeld. Het wat deerniswekkend gezwaai met academische titeltjes stuit mij in ieder geval tegen de borst.

Het was een wat nepotistische bedoening. Toen ik er bij kwam was Anneke van Ammelrooij hoofdredactrice, een vrouw aan wier ogen je kon afmeten dat die meer gezien hadden dan je iemand zou toewensen te zien of mee te maken. Zij was dan ook wars van de gebruikelijke "journalistieke" arrogantie die het werk in Nederland zo kenmerken. Haar man, vluchteling uit Irak, deed "het Midden-Oosten". Ze zijn samen na de invasie van 2003 naar Irak gegaan om daar het eerste onafhankelijke dagblad te beginnen, ook tot sjagrijn van de bezetters.

Mijn gezellin was redactiesecretaresse (ook niet vermeld in het historisch colofon) en omdat het werken aan de veelgeprezen index haar boven het hoofd groeide kon ik meehelpen en zat ik zo via Anneke bij de redactie, waar ik de Portugeestalige wereld en Afrika te doen kreeg (vijf landen uit de eerstgenoemde categorie liggen in Afrika dus het klinkt weidser dan het was).

Het kantoor van KHA was in de Concertgebouwbuurt, ik kom regelmatig daar en kijk tersluiks de straat in. Ik wist niet eens dat het blad verhuisd is. Merkwaardigerwijze woonde het stel dat direct na Anneke van Ammelrooij de dienst ging uitmaken, Paul van der Erve en Tosca Snijdelaar, in een deel van het kantoor, dat natuurlijk uitstekend als woning, op een zeer nette plek in de stad, te gebruiken was. Vooral Tosca wist je nog wel eens het gevoel te geven dat je in hun huis aan het werken was in plaats van op een kantoor.

Maar goed, voorbij, wegens griep heb ik kopij over Madagascar erg op het nippertje ingeleverd en ik heb daarna geen opdrachten meer gekregen. Dat was KHA. En nu houdt het op. Enfin, de New York Herald Tribune is ook verdwenen als titel. Daar heb ik dan niet voor gewerkt, maar de Vrije Socialist, La Ligna, De Waarheid/Forum, HPDeTijd op Zondag, Skrien en News4all zijn snel tijdens of na mijn medewerking het historisch gat ingegaan. Ik geloof dat ik ongeluk breng...

Het was/is een instituut, KHA, ik heb het voor het eerst ingezien in de bibliotheek van het Tropenmuseum. Die gaat in cultuurminnend Nederland eind dit jaar de vuilniscontainer in omdat de coalitie van PvdA en VVD andere prioriteiten heeft. Dus waarom wenen over KHA?

Geen opmerkingen: