18 oktober, 2013

In de (isoleer)cel omdat je anarchist bent


Het is moeilijk met de blik op de opsluitindustrie in de VS niet langzamerhand net te doen alsof het gewoon is. Het is gewoon en gemakkelijk te negeren, iets wat de staatsmedia dan ook trouwhartig zullen doen.

Mark Neiweem, de naam klinkt knap Nederlands als je hem leest zoals het er voor Nederlandstaligen staat, is een van de "NATO5", een vijftal dat door de dappere terrorismebestrijders van de FBI is uitgelokt iets stouts te doen bij de NAVO-conferentie in Chicago vorig jaar. Hij komt in aanmerking voor parole over een kleine twee maanden. Vanuit de isoleercel heeft hij geen schijn van kans op vrijlating op erewoord. Het feit dat hij anarchistische geschriften in zijn cel heeft en zijn anarchistische gezindheid in tatoeages tot uitdrukking brengt heeft hem inmiddels in een gedeelde isoleercel gebracht. Meer hierover hier en over de NATO5 hier.

Adres voor post:

Mark Neiweem #M36200
Pontiac Correctional Center
700 W Lincoln St
Pontiac, IL 61764
Verenigde Staten

Gerald Koch is voor de zekerheid maar opgepakt omdat hij misschien bij iemand was die bij iemand was die iets zei over een bomaanslag. En hij is anarchist. Die sluit je op, daar is hij anarchist voor. Meer over zijn zaak en de acties rond zijn opsluiting hier.

GERALD KOCH #68631-054
MCC NEW YORK
METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER
150 PARK ROW
NEW YORK, NY 10007
Verenigde Staten

Geen opmerkingen: