20 november, 2012

De veiligheid van het bos, zolang zij duurt


Het lijkt mij zonneklaar dat "stammen" die geïsoleerd leven en geen contact met de buitenwereld willen deze omstandigheden verkiezen boven het contact dat zij al meegemaakt hebben. De misschien ongewild-romantische toespeling op de laatste nobele wilde die zo'n uitdrukking als uncontacted tribe impliceert versluiert dat het om mensen gaat die op goede gronden dieper het bos ingegaan zijn om "contact" te vermijden.

Veel inheemse talen van Zuid-Amerika zijn uitgestorven, vaak met degenen die de taal spraken. Uitgestorven klinkt versluierend, het moet natuurlijk uitgeroeid zijn.
Ethnologue vermeldt voor Perú de volgende taalisolaten: Muniche, Ticuna en Urarina. Ook als isolaat aangemerkt worden Candoshi-Shapra en Taushiro, maar van de eerste wordt gezegd dat deze waarschijnlijk verbonden is met het Arawak, en de tweede met de eerste (dus ook met Arawak, zou men denken). Voor Brazilië worden uitdrukkelijk als isolaten aangeduid Trumai en Tuxá, waarbij aangetekend dient te worden dat van de laatste geen sprekers (meer) bekend zijn.

Dat een taal niet als verwant herkend wordt aan enige andere (isolaat noemt men dit dus) wil niet zeggen dat de sprekers v/m geen contact hebben met anderen. Het Baskisch is een fameus isolaat in West-Europa, maar bijna de helft van de woordenschat is ontleend aan het Latijn of de aangrenzende Romaanse talen. De Basken zijn bepaald geen "uncontacted tribe".

Van een "uncontacted tribe" hebben "wij" per definitie geen weet.
Niettemin....

Geen opmerkingen: