26 november, 2012

Christen-anarchisme en krenten


Een van vreemdste episodes in de korte geschiedenis van Provo was het "krenten uitdelen" door Koosje Koster. Zowel de krenten als Koster komen op en verdwijnen uit het verhaal ten dage dat dit geschiedde. Roel van Duijn meldde hier een jaar of twintig geleden over:
Op 23 april was ook Koosje Koster (nr. 6 op de Provo-lijst) bij het Spui gearresteerd, ‘omdat’ ze krenten uitdeelde. De krenten symboliseerden de liefde en de kommunikaatsie die de politie voor het Lieverdje niet opbrengen kan. Ondanks deze christelijke liefde leidde de arrestatie tot een calvinisties zedenschandaal. Op het buro werd Koosje tegen haar wil en onder hevig verzet uitgekleed door drie mannelijke en een vrouwelijke agent. Daarna werd ze, slechts gekleed in een kort jasje en een onderbroekje, urenlang verhoord. Van Hall verklaarde in de gemeenteraad dat herhaling van iets dergelijks niet voorkomen kon worden. Trouwens, het was eigenlijk te gek om je druk te maken over ‘een malle dwarsliggende juffrouw, voor wie je nu eenmaal geen nette dames van huis hoefde te halen’, zoals hoofdinspekteur Koppejan het uitdrukte (24 mei 1966). Het vertrouwen in de methodes van de politie werd nog maar ternauwernood gered, toen de minister verklaarde dat Koosje onjuist behandeld was.

Het verhaal komt overeen met de uitgebreidere uitleg die Van Duijn geeft in Diepvriesfiguur: de krenten, vernoemd naar Corinthe, verwezen naar de Corinthiërsbrief met daarin de hymne op de liefde. Er zijn hier nogal wat gedachtensprongen voor nodig en men moet niet te veel vragen van smerissen die waarschijnlijk hun opleiding hadden genoten van de Duitse bezetters (niet dat het veel uitmaakt).
Een waarlijk christen-anarchistische actie dus zonder dat zij ooit zo genoemd is. Bij dezen dan.

Geen opmerkingen: