29 november, 2012

De geboorte van de allochtoon


's Ochtends vroeg op 14 februari 1975 wordt de burgemeester van Amsterdam, Samkalden, ingelicht over een verijdelde aanslag op het metrostation-in-aanbouw Venserpolder. Hij weet wie de gearresteerden zijn. Niettemin ziet hij in samenwerking met wethouders Han Lammers en Harry Verhey de kans schoon de Aktiegroep Nieuwmarkt en in het algemeen het verzet in de Lastage tegen de sloop voor de aanleg van een metrolijn verdacht te maken.
Het is de overtuiging van het college dat in dit verband in geen enkel opzicht kan worden gesproken van een beweging onder de autochtone bewoners van de Nieuwmarkt. Het gaat integendeel om een van buiten af georganiseerd verzet tegen de uitvoering van democratisch genomen besluiten. Een verzet dat kennelijk tevens het oogmerk heeft het stelsel van onze democratie aan te tasten en te ondermijnen. Het college, met uitzondering van wethouder Van Duijn, meent dat waakzaamheid hiertegen geboden is en acht het de plicht van alle democratische groepen om hun bijdrage te leveren ter bescherming van de democratie, waarborg van de belangenbehartiging van de bevolking.
CPN, PvdA en D66 gezamenlijk in schriftelijke actie voor "autochtonen", tegen "buitenlandse elementen".

De Waarheid waarschuwde voor Westduitse provocateurs die hier een handje hielpen de NSB nieuw leven in te blazen en noemde hierbij veelbetekenend een "Informationsdienst". De trouwe abonnees moesten hier volgens de juiste reflexen op reageren.
De Informationsdienst für hintergebliebenen Nachrichten zoals als ik het mij goed herinner de volledige naam was, kortweg ID of eventueel Informationsdienst geheten, was het alternatieve persbureau van de Westduitse linkerzijde, toen de Tageszeitung tot stand kwam waren de gestencilde bulletins overbodig geworden. Maar dat lag in de toekomst. Voor de Repressie Revue putten wij regelmatig uit de bulletins.

Afgezien van de al snel door de mand gevallen laster tegen de Aktiegroep Nieuwmarkt was er de verbazing over de "autochtoon" die hier zijn intrede deed. Hiermee werden, naar gebruikelijk CPN-spraakgebruik, de "gewone mensen" bedoeld die dol waren op de CPN in het zelfbeeld - en deze twee jaar later beloonden met de definitieve politieke nekslag bij de verkiezingen, want de metro was wel klassestrijd, maar niet zoals de Partij decreteerde. "Autogoon, ik heb het in het woordenboek moeten opzoeken," zei Waling (Sherre) die op het traject woonde, met een grijns. "Autochtoon," zei ik behulpzaam.
Kon je nagaan.

Uit Roel van Duijns Diepvriesfiguur valt af te leiden dat de inlichtingendienst op de hoogte was van de plannen, dat Max Lewin, het brein achter de aanslag, in de gaten gehouden werd wegens Oostduitse contacten en verder blijft het raadsel. De vonnissen met betrekking tot de aanslag kunnen bepaald als een lachertje afgedaan worden.
De verijdelde aanslag kwam de machthebbers in Amsterdam maar al te goed uit. Meer valt er niet te zeggen.

Opmerkelijk: Lewin was een van de oorspronkelijke oprichters van Radio Veronica, waar men ook al niet vies was van een bomaanslag, iets wat ook uit het nationale geheugen verbannen dient te zijn - maar goed, hij was niet betrokken bij de exploitatie van het eigenlijke station.

Geen opmerkingen: