07 juli, 2012

Volgens Galilea


In Mark van Steenwijks boekje tegengekomen, twee namen die mij niet bekend voorkwamen:

1. Segundo Galilea

Met zo'n naam zou men haast voorbestemd moeten zijn... Een Chileens bevrijdingstheoloog die "integrale bevrijding" voorstaat: de compassie van Jezus berust bij de armen en gemarginaliseerden. Een beschouwing over Galilea.

Ik heb een tijd met argwaan tegen de bevrijdingstheologie aangekeken, ten onrechte wellicht. Hier meer evenals hier. Dankzij deze "ontdekking" kwam ik er achter dat Henry George de trait d'union is tussen het Nederlandse christen-anarchisme van ruim een eeuw geleden en de huidige landhervormingsbeweging in Latijns=Amerika.

2. Ched Myers

Ched Myers heeft een commentaar bij het Marcusevangelie geschreven vanuit bevrijdingstheologisch standpunt, Binding the strong man. Alexandre Christoyannopoulos citeert hem meermalen in Christian anarchism.

Zijn site, de site van wat ik maar "zijn orde" zal noemen, waarvan geplukt een aardige beschouwing over het vignet van deze orde, een eikeboom - heilig voor Indianen in Californië, de boom des levens van de Noordeuropeanen, gewijd aan Zeus in Griekenland, ook al gewijde boom in Gernika, Baskenland.

Firefox ontzegde mij de toegang tot de sites van Ched Myers.

Geen opmerkingen: