08 juli, 2012

Een verschijning in Zeeland en een voorgangster


Al lezende in een heus boek, benodigd voor een artikel, kom ik terloops de naam tegen van "de Amsterdamse politicologe Irène van de Weetering".
Politicologe? Het zal ook wel. Een van de inmiddels voorbije verworvenheden die aan haar toegeschreven kon worden was het Actueel Documentatie- en Informatiecentrum, ondergebracht bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In de jaren zeventig zwaaide zij daar zelf de scepter over (mede) en het was een speciaal gevoel te snuffelen onder het niet al te toeziende oog van een zo mooie vrouw die zelf al Geschiedenis had gemaakt. Een thematisch knipselarchief - in de tijd van het wereldwijde web niet meer denkbaar.

Dus wat levert een speurtocht op?
Belangrijk! De publicaties van Provo - helaas alleen het beeld, niet de inhoud.
Een interview in L'Express met in de staart terloops de mededeling dat Roel van Duijn in Zeeland ook echt kabouters heeft ontmoet - naast de erkenning van Van de Weetering als voorgangster in de Tweede Golf.

Als u echt geïnteresseerd bent zoekt u maar verder. Ik houd het bij deze twee signalementen, niet voor het eerst constaterende dat het Nederlands anarchisme "in eigen land" in het algemeen niet als belangwekkend (h)erkend wordt.
O ja, daarom schrijf ik dat artikel...

Geen opmerkingen: