23 juli, 2012

Chronos en Kairos

Het krisis- en kairosbegrip bij Willem Schinkel - u houdt het tegoed (vingertrommelend wachten...)

Geen opmerkingen: