25 juli, 2012

Kanonnen, boter en lijden


Nu kunnen de industriëlen dankzij de psychotechniek beweren het bewijs te hebben dat zij hun arbeiders niet laten lijden. Zij behoeven zich slechts op de autoriteit van wetenschapsmensen te beroepen. Maar niets is eenvoudiger voor een industrieel dan het omkopen van een man van de wetenschap en als de staat de werkgever is, is er niets gemakkelijker dan het optellen van een of ander wetenschappelijk voorschrift. Men ziet dit momenteel in Duitsland waar men plotseling tot de ontdekking is gekomen dat vetten niet zo noodzakelijk zijn voor de voeding als men dacht.


Simone Weil, La rationalisation (1937), toespeling op nazileuze: liever kanonnen dan boter.

Meer later

Geen opmerkingen: