17 juli, 2012

Van gaiasofie en Christusbewustzijn


Zogeheten sceptici, lieden die alles graag sceptisch bekijken behalve hun eigen scepsis en de dagelijks opgelepelde ideologie - je zult nooit eens een bulderend verslag zien in Skepsis over economen die in "de markten" geloven - kunnen de weg wijzen naar interessante visies - want je kunt net anders tegen de bestreden mensen aankijken. Heden in het komkommernieuws: drie hoogleraren die in kabouters geloven.

O echt?
Kees Zoeteman, bijzonder hoogleraar duurzaamheidsbeleid in internationaal perspectief, heeft nogal wat boeken op zijn naam staan, zoals Gaiasofie - in de geest van Lynn Margulis en James Lovelock, zou ik denken. Zoeteman is hoog ambtenaar geweest op een ministerie dat over milieubeleid ging. Daar gelooft men nog steeds in "de markten", verder niet in kabouters.

Emeritus hoogleraar algemene beginselen van het recht, Eric André de la Porte op zijn site:
Christusbewustzijn heeft te maken met eenheid. Daarin opklimmen betekent steeds meer de eenheid zien in het grote geheel. De verbanden en verbindingen zien, in plaats van te denken en te handelen in termen van afgescheidenheid. Alleen mensen die vanuit voldoende onvoorwaardelijke liefde hun pad gaan, kunnen komen tot samenwerking met wezens in andere dimensies. Je klein maken dient daarbij niet. Zie allen als gelijkwaardig, als waardevol binnen Gods schepping, met ieder een eigen aanleg en taak. En zie jezelf daarbij ook als een gelijkwaardige partner, een medespeler in het grote spel dat nu gespeeld wordt: omarming en daarmee overstijging van de dualiteit en verder gaan in de richting van steeds meer eenheid. In verbondenheid, maar met behoud van de eigen identiteit binnen de verschillende dimensies.


Afgezien van de wezens in andere dimensies zou het een citaat van de Nederlandse christen-anarchisten hebben kunnen zijn. Felix Ortt heeft wel sprookjes bewerkt maar geloofde niet in kabouters en elven.

Een probleem lijkt mij dat vrijwel iedereen zich een voorstelling van kabouters of elven kan maken en dat deze een hoog Disney- of Pieckgehalte hebben. En dan is het al gauw dikke pret. Conan Doyle heeft zich met kitschelfjes, uitgeknipt van papier, ook echt laten bedotten. Ortt vond het moeilijk te begrijpen dat zo'n intelligent en hoogstaand man zich zou laten bedriegen (heeft hij beseft dat Conan Doyle morfinist was?). Ik weet niet precies wat bovenstaande heren onder kabouters verstaan. Gert Frens, emeritus hoogleraar fysische chemie, geeft een historische draai aan kabouters. Dit wordt ook wel eens gezegd over het Volkje van de Heuvel in Ierland. Agnosticisme lijkt mij het meest gepast.

Ik zal niet nalaten op te merken wat ik zelf vind. Ik heb geen ondervinding met kabouters. Als anderen die wel hebben - Roel van Duijn bijvoorbeeld - wie ben ik om hen tegen te spreken? Ik weet wel dat natuurgegevenheden hun eigen ziel en misschien wel geest hebben. Dat is iets anders, of misschien niet. Ik bevind mij dan bijvoorbeeld in het gezelschap van Paul Cudenec.

Geen opmerkingen: