09 oktober, 2007

Verplichte vergetelheid


Sitting Bull, Tatanka-Iyotanka, was fighting terrorism over 100 years ago. Sitting Bull (1831-1890), like his ancestors, has been fighting terrorism since 1492 as foreigners invaded his homeland.
Een toelichting op het afgebeelde t-shirt dat evenwel natuurlijk niet in de VS gemaakt is (in de catalogus komen er namelijk ook voor waarbij expliciet wordt medegedeeld dat ze wel in de VS gemaakt zijn). Een hemmetje waarop staat "Proud to be American" met stars-and-stripes kan uit een strafkolonie als Haïti of Cambodja komen. En dit gaat dus ook op als het om inheemsen gaat.

Het is bijna Dia de la Hispanidad, oftewel Columbusdag, 12 oktober, de dag waarop Columbus het werelddeel "ontdekte" dat niet naar hem genoemd is maar naar zijn collega Amerigo Vespucci.
(Ik zat laatst voor het eerst in lijn 7 naar het verre westen van Amsterdam - en wachtte op het afroepen van de Wespoetsji- oftewel Fespukkiestraat. Men heeft de halte heel lafhartig herdoopt. Terzake!).

Een officieel museum van een staat die voortdurend de mond vol heeft over genocide moet het zelf-gegrondvest-op-genocide-zijn natuurlijk wegmoffelen. Moeilijk, als het over de oorspronkelijke bewoners van dit werelddeel gaat. Vergetelheid bevorderen is de boodschap. Toch zullen er vragen gesteld worden, ook of juist in zo'n museum. Ik ben benieuwd hoe deze twaalfde oktober gevierd gaat worden in landen waar het inheems bewustzijn inmiddels in de regering is vertegenwoordigd, zoals Bolivia en Ecuador en wellicht ook Venezuela.

Geen opmerkingen: