17 oktober, 2007

Een rechtvaardige

Heb uw vijanden lief. In feite zou je nog steeds right wing christian kunnen zijn en toch dit vinden en in de praktijk brengen. In de praktijk weten wij maar al te goed wat deze rightwing christians willen en doen.
Het feit dat het nieuws is dat een VS-militair zich op dit gebod beroept om vrijgesteld te worden van uitzending te worden naar Irak, en deze wens toegewezen krijgt en zijn congé krijgt, wijst er op dat het zeer, zeer zelden voorkomt.
En de vraag blijft, aangezien de VS een vrijwilligersleger heeft: wat dacht hij dat hem te wachten stond in dit leger? Een humanitaire missie, zoals dit zo mooi ideologisch wordt genoemd, waaarbij hooffdpijnpilletjes aan een dankbare bevolking worden uitgedeeld? Het blijkt dat hij zich pas in het christendom verdiept heeft toen hij al was afgestudeerd aan de militaire academie.
Toch mooi. Iemand als mijnheer Van Middelkoop zal zich daar vermoedelijk nooit in verdiepen.

Geen opmerkingen: