26 oktober, 2007

Nou vooruit dan

...geplaatst bij De Nieuwe Reporter - want je weet maar nooit...

Aansluitend bij dit artikel mijn reactie:

Maarten van Rossem wordt cabaretesk genoemd, omdat hij onaangename waarheden zegt - bijvoorbeeld over de beheersing van de Engelse taal door Nederlande (aankomende) academici. En over de oorlogsplannen van Washington tegen Irak in dit geval.

De Nederlandse dagbladpers kan toch alleen maar als gelijkgeschakeld gezien worden - en het is een pijnlijk gezicht nu je je stoel niet eens meer uithoeft om kennis te nemen van Le Monde, The Guardian, The Independent - om maar wat nabije voorbeelden te noemen. Die gelijkschakeling heeft langzaam en sluipend plaatsgevonden, in de vorm van het opbouwen van de markteconomie-consensus. Je zou bijna vergeten dat er bij De Volkskrant ooit nog mensen rondliepen die het "Chinese model" van harte aanbevalen. Maar dat was toen mode - en in feite raden ze het Chinese model nog steeds aan, zou je kunnen zeggen.

Waarom de markteconomieconsensus moet uitlopen op "wil je die schoft laten zitten" is een open vraag. Het ideologische praatje bij de markteconomie is toch dat de staat wel een tandje lager mag draaien. Maar een frisse, vrolijke oorlog waarbij twee biljoen dollars er ongedekt doorheen gejast worden, zoals nu door de VS - over mensenlevens hebben we het dan niet eens - met rationaliteit en markteconomie heeft het in feite allemaal niets meer te maken.
Dus met het bedrijfsbelang van de commerciële kranten evenmin, zeker op termijn beschouwd.

Laten we ons gelukkig prijzen dat er op het internet vooralsnog vrijheid van meningsuitng heerst. En dat er vrije nieuwsgaring een weg kan vinden. Peter en Esther weten de weg daar heus wel te vinden, na het korfballen.

- U moet dus wel even naar DNR om hier een touw aan vast te kunnen knopen. Nou vooruit: Peter en Esther zijn de doorsnee RTL-kijkers. Hij heeft loonarbeid, zij doet het huishouden, ze hebben twee kinderen, wonen in Almere en korfballen. Vandaar dat ik er nooit naar kijk. Niet dat ik wel naar de zogeheten publieke omroep kijk - toen de zapbak het nog deed zag ik op 1 altijd reclame, op 2 commerciële mededelingen en op 3 advertenties. Ik heb nog liever Eurosport op.

De discussie gaat over de oorlogsstemming die gesteund werd door de Nederlandse media voor de door het Balkenende-regime gesteunde inval in Irak. Ook nu is er weer consensus over Iran, dezelfde leugenmachinerie in actie.

Geen opmerkingen: