03 juli, 2007

Volksvertegenwoordiging


Aanwezig geweest - ter politicologische ondersteuning, zal ik maar zeggen - bij de overhandiging van een petitie met betrekking tot Harry Bout. Een petitie die een verdere strekking zou kunnen hebben: Nederland mag wat beter op zijn ingezetenen letten die elders zitten.
We hadden ons voorgesteld dat er een streng of juist verveeld kijkende commissie zou zitten, die toegesproken moest worden (een kwartier lang, zei de agenda) en dan de petitie in ontvangst zou nemen. Leden zouden onder anderen enkel mensen zijn die ook getekend hebben, maar ook bijvoorbeeld Wilders. Zou de wet-en-orde-man het winnen van Nederlanders-gaan-voor-man, en moeten we daar opportunistisch op inspelen?
Het dilemma werd ons bespaard.
Het bleek dat de overhandiging plaats had in de hal, staande tegenover de voorzaitter van de commissie buitenland (Ormel, CDA) en de griffier. Er bleken drie verdere leden aanwezig. Een van hen had de petitie zelf getekend: Harry van Bommel van de SP. En opmerkelijk - het gaat om zorg voor een Nederlander en de waarde van het Nederlanderschap - Fatma Koşer Kaya van D66 en Coskun Çörüz van het CDA. Nieuwe Nederlanders die deze waarde misschien beter aanvoelen?

Het recht van petitie is bevochten, in de negentiende eeuw. Hoewel ik heel wat lijsten heb getekend was dit de eerste die ik zelf mede aanbood aan wat doorgaat voor de volksvertegenwoordiging. Bij het overhandigen kon ik slechts het gevoel hebben dat dit op dat ogenblik klopte - zo vaak is de Tweede (of Eerste) Kamer helemaal geen volksvertegenwoordiging, maar het praatcollege dat de repressie die bij de Tucht van de Markt hoort goedpraat en bekrachtigt. Hier was nu even niets van te merken. En Van Bommel werd zelfs terzijde genomen door de verslaggevers en sprak voor camera en microfoon als iemand die op de hoogte is van de zaak. De beste minister van buitenlandse zaken die Nederland niet gehad heeft?
Maar wie weet... Ook Koşer Kaya - haar partij heeft ook het een en ander achter de schermen gedaan voor Harry Bout - en Çörüz waren uiterst vriendelijk en meedenkend. Nu verder afwachten - Van Bommel vond dat er wel druk uitgeoefend kon en moest worden.

Geen opmerkingen: