25 juli, 2007

Spinozisten op het net


Siebe Thissen heeft de complete tekst van zijn zeer belangwekkende dissertatie nu geheel op het net staan.
De Nederlandse spinozisten kunnen als verre geestverwanten of wegbereiders van het christen-anarchisme gezien worden. Het is altijd beter zo'n tekst in boekvorm te lezen, maar het hoeft dus niet meer.

Geen opmerkingen: