19 juli, 2007

Uw koninkrijk kome

Ziehier enkele passages uit Michelle Goldbergs boek over het christen-fascisme in de Verenigde Staten. Verontrustende lectuur.

Geen opmerkingen: