27 juli, 2007

Aan Babylons stromen


Na de aanval in 2003 waren er nog 23. Laat in 2006 werd hun aantal op 16 gesteld. Volgens dit artikel zijn er nu nog acht Joden over in Irak. De bezetting door de VS heeft een einde gemaakt aan een presentie die dateert van de Babylonische ballingschap - de oudste Joodse gemeenschap ter wereld. MInje zit er niet meer in, in de afgebeelde synagoge.
De acht overgeblevenen willen naar Nederland, waar klaarblijkelijk een belangrijke Iraaks-joodse gemeenschap woont. Het mag niet. Van wie niet, dat blijft in het vage.
In het artikel verder de helaas al te bekende rampenverhalen over de christenen en Mandeeërs, en nu ook de Yezidi's.
De overval op Irak zal van dit land een islamitisch land maken - ik zou bijna schrijven: homogeen, maar hier komt het bekendste dagelijkse-ellendeverhaal over Irak in beeld.

Geen opmerkingen: