17 juli, 2007

Diego Garcia - een gebed zonder end


Het was zo te voorzien als de dageraad of zonsondergang - dat het ministerie van koloniale zaken van Groot-Brittannië, thans geheten Foreign Office, in beroep zou gaan tegen de uitspraak dat de Chagossianen naar huis mogen gaan. En niemand hoeft enige illusie te koesteren over Gordon Brown. Schandelijk? Natuurlijk, maar wat kan men van de Britse heersende klasse anders verwachten?

Zie hier een weblog over Chagos, een redelijk recent samenvattend artikel en een site gewijd aan de voorlopige volksdemocratische republiek van Diego Garcia. Zouden ze er echt een bibiothecaris nodig hebben?

Geen opmerkingen: