16 juli, 2007

Bekentenis


Een bekentenis: ik mocht wijlen burgemeester Patijn wel. Zelfs ondanks de hekwerken en het bijbehorende politieoptreden van 1997. En ik weet waaraan het ligt.
Als Amsterdam dan toch een burgemeester moet hebben, laat dit dan maar een patriciër zijn. (Daarom mag Roel van Duijn het natuurlijk ook worden...). Laat iemand die een ambtswoning heeft daar op de Herengracht nou maar uit het blauwe boekje komen.
Zoals het er nu uitziet zal Patijn wel de laatste zijn geweest - zijn voorganger-patriciër als burgemeester was Van Hall. Cohen komt ook wel patricisch over, maar is toch teveel PvdA-politicus om deze toets te passeren. Let wel: patricisch is iets anders dan regentesk.

Goed, ik ga mij in een hoekje zitten schamen na deze bekentenis. Verder het leven van jhr. Felix Ortt bestuderen...

Geen opmerkingen: