24 juli, 2007

Nee bedankt


Is “links” voor kernenergie in Iran? Ik spreek “links” zelden en hoor of zie er ook nooit iets van. Maar moeilijk is het wel – het goed recht van Iran verdedigen om kerncentrales te bouwen terwijl er toch alle reden is zich tegen kernenergie waar dan ook te verzetten.
Reza Fiyouzat noemt in het voorbijgaan de Iraanse anti-kernenergiebeweging. Dit zou wat uitgebreider mogen zijn geweest, want het vreemde dilemma zoals in de vorige alinea beschreven heb ik zelf al bedacht. Valt er niets meer over deze beweging te zeggen? Kerncentrales in een land dat zo gevoelig is voor aardbevingen, alleen dat gegeven al.

Geen opmerkingen: