20 juni, 2007

De uitvinder van de stoommachine zwijgt


Afgelopen maandag 18 juni werd de Werkgroep Andere Tijden ten grave gedragen, het laatste genootschap in Nederland dat zich de studie van de geschiedenis van socialisme en sociale bewegingen tot doel stelde. In feite was het genootschap al sinds tweeëneenhalf jaar klinisch dood, dus de herleving voor de opheffing was verrassend.
Out with a bang, een paukeslag dan maar, of toch een vioolstreek? Het thema van de laatste bijeenkomst was organisatie van Nederlandse musici, naar aanleiding van de dissertatie van Florian Diepenbrock (noem mij naief - pas nu zag ik verband met de componist met de zelfde achternaam).

Hij werd niet genoemd, de trotskist met wie je het als anarchist in de jaren zeventig heel goed eens kon zijn, de man achter de Beweging voor Arbeiderszelfbeheer (BAZ), secretaris van de Nederlande Toonkunstenaarsbond, Maurice Ferares. De enige persoon die ik kan verbinden met organisatie van musici. Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat mij zijn boeken ontgaan zijn. Ik heb jarenlang met genoegen kennis genomen van zijn blad (was het een eenmansonderneming?), dat ik in ruilabonnement ontving ook toen er al lang niets meer te ruilen was.

Hoe het verder moet met de geschiedenis van socialisme en sociale bewegingen (ik spreek het liefst van de arbeidersbeweging in brede zin, maar ik besef dat dit dezer dagen te veel uitleg vergt - deel van het probleem) - daar hoop ik spoedig op terug te komen.

Geen opmerkingen: