24 juni, 2007

Dat vogeltje blijft de lof van zijn Schepper zingen


Houd toch in de gaten in wat voor winkel je bent. Een boekje over "als dieren zouden kunnen spreken." Aardig idee - afgezien van het punt dat dieren natuurlijk hun eigen communicatiemiddelen hebben die met spreken overeenkomen. Weten we of kunnen wij vermoeden.
O als dieren konden spreken dan zouden ze getuigen dat ze werk van de Schepper zijn. Een sterk getuigenis voor de schepping. Natuurlijk. En dus tegen de Onzegbare.
Wat een treurnis toch, die hele massa van geestelijke dwergen die in Charles Darwin (die niet de eerste was met de gedachte van evolutie, maar onze dwergen lezen alleen Engels) de Grote Tegenstrever zien van Degene Die hen van de pornoverslaving of de dope afhoudt.
Was er maar zoiets als een strijdbaar modernisme - elders dan alleen op deze webplaats dan.
Wel aardig: een stapeltje Westerse bijbels. Een gimmickboekje waar ik het eerder over gehad heb. Mattheüs 25 is zo goed als geheel weggesneden.
Ik zou het de CDA-bijbel noemen. Er staat een verontrustend grote rij voor de kassa dus ik laat het liggen en begeef mij in de frisse buitenlucht.

Geen opmerkingen: