21 juni, 2007

Bij het overlijden van Bart Tromp


De Plaag voor het Gezin heeft het bericht van het overlijden van Bart Tromp schielijk in de hiervoor-moet-u-betalen-sectie gestald. De kop alleen al liegt: PvdA-ideoloog overleden. Dat was Tromp nu juist niet. Wie weet was het nog een beetje een pruimbare, en in ieder geval nog een beetje een sociaal-democratische partij geweest, als dit wel zo was geweest.
Een treffende diagnose van de zo te zien niet te overkomen malaise van de PvdA- en nee, ik heb geen medelijden - staat ook in het binnen een dag onvindbaar geworden stuk. Tromp stelde dat nergens anders dan in Nederland een sociaal-democratische partij partijen ter linkerzijde heeft die samen groter zijn dan de partij zelf. Groen Links en de SP komen net op 32 zetels, maar misschien telde Tromp de Partij voor de Dieren mee - waar goede redenen voor zouden zijn, ook al zullen de Kamerleden het zelf tegenspreken.
Een treurige zaak voor de PvdA, maar volkomen verdiend. Alleen klopt het niet dat dit exclusief Nederlands is. Tot de jaren tachtig waren de communistische partij en andere linkse partijen in Frankrijk groter dan de SFIO, later PS geheten. En in Italië is dit nog steeds het geval, tot op de dag van vandaag - al is het moeilijk Prodi anders te zien dan als gewoon sociaal-democraat.
Bart Tromp speelt geen rol meer bij de PvdA. Ze zullen het daar nog gaan betreuren. Hij ruste in vrede.

Geen opmerkingen: