23 juni, 2006

Zeearenden


Voor het eerst sinds de Middeleeuwen broeden er zeearenden in Nederland - in het gebied van de Oostvaardersplassen. Aardig nieuws. Het wordt een beetje verstoord door berichten dat een windmolenpark voor de Noorse kust wel raad weet met zeearendskuikens.

Geen opmerkingen: