22 juni, 2006

Klassieke teksten


Een half jaar geleden ongeveer verdiepte ik mij voor De AS in dienstweigering rond Nieuw-Guinea, in de vroege jaren zestig. De bekendste weigeraar (de eerste) van uitzending naar de verre kolonie was Dries Brunia, de eerste uitgesproken anarchistische naoorlogse (vreemd woord in dit verband) dienstweigeraar.
Het blijkt dat de brochure die is uitgegeven naar aanleiding van zijn dienstweigering inmiddels op het Net staat. Evenals Vrede als daad van Bart de Ligt, Nieuwe geschiedenis van Giesen en veel meer. Als de klassieken van Echt Links op papier zijn weggemoffeld duiken ze zo dus in de openbaarheid op.
De site van het Anti-Militaristisch Bureau weet er meer van...

Geen opmerkingen: