14 juni, 2006

Natuur: pure overlast


Nog een nieuwsbericht:

"Het pittoreske Almere kampt momenteel met een ernstige pluisjesplaag. Vooral in de wijken Stedenwijk en Kruidenwijk ondervinden de bewoners zeer veel hinder van de populierenpluis.

De pluisjes komen en masse van de bomen af en verzieken alles met hun hinderlijke gedrag. Ze vullen alle gaten op en irriteren de huid. De pluisjes zijn bovendien brandgevaarlijk en kunnen heel gemeen schelden.

Er wordt zoveel mogelijk met water gesproeid en de veegteams zijn dag en nacht in touw om de straten van Almere pluisvrij te houden. De gemeente adviseert bewoners om de pluizen in de tuin vooral goed nat te houden."

Natuur mijnheer - het is één groot complot tegen de eerlijke hardwerkende burger.

Geen opmerkingen: