13 juni, 2006

Vernietig de studenten

Uit een stuk in The Independent, over de taak die de Britse bezettingstroepen in Afghanistan wacht:
British forces will first seek to establish a safe zone in Helmand and destroy any Taliban within that.

Juist omdat de schrijver wel degelijk kritisch is over deze "taak" valt het gemak waarmee over het verwoesten van mensen wordt gesproken extra op. De Nederlandse militairen in die buurt houden zich ook al onledig met het verwoesten van taliban heb ik begrepen (voor de zekerheid nog maar eens: dit is een geiraniseerde vorm van een Arabisch woord, dat simpelweg "studenten" betekent). Je kunt wel ongeveer raden hoe subtiel en met onderscheid des persoons dit plaatsvindt. En dan nog: de taliban worden hier niet als eventueel te berechten criminelen, maar als te liquideren vijand afgeschilderd. Duidelijker kon niet onderstreept worden dat het hier om een koloniaal avontuur gaat.

Iets dergelijks kan gezegd worden over de liquidatie van Al-Zarqawi. Iets om over te juichen? (Afgezien van het punt dat hij door de VS zelf is uitgevonden)? Wordt hier Beschaving en Recht verdedigd en verspreid? De vraag lijkt niet eens gesteld te mogen worden, zo ver heen is deze orde al.

Geen opmerkingen: