13 juni, 2006

De steppe bloeit


Een weide die deel uitmaakt van het nollenlandschap tussen Egmond en Bakkum - een steppelandschap, en in bloei - en hoe! De foto is van 8 juni jongstleden: dagkoekoeksbloem, ratelaar, rode klaver, schapezuring, scherpe boterbloem en veel meer dan hier te ontwaren valt. Je mag er nu niet lopen omdat het terrein als vogelbroedgebied beschermd wordt. Buiten de broedtijd lopen er koeien of paarden die het ook minder aangenaam wandelgebied maken. Zij houden de kruiden van de bonte wei kort. Ik heb nog geen orchidee gezien in het gezelschap, of walstrobremraap - misschien is het een slecht jaar, of ze moeten nog komen.
Als dit geen lofzang is, wat dan wel? De steppe bloeit.

Geen opmerkingen: