03 maart, 2017

Het stikstof in de duinen

Duinviooltje
Duinen afplaggen om het duinviooltje weer een kans te geven, en de zandbij. Er zit iets raars aan: in Zeeland wordt ruim 3 miljoen uitgetrokken om natuur, die door scheepvaart, industrie, intensieve veeteelt en autoverkeer vernield wordt.
Begroeiing van meidoorn en duindoorn, toch hoofdbestanddelen van karakteristieke struweelgroepjes (samen met vlier), worden verwijderd, samen met de humuslaag die door het neervallende stikstof wordt gevormd.
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het driekleurig viooltje een typische duinplant was, maar dat is blijkbaar de ondersoort Duinviooltje, ook als aparte soort aangeduid. Op het oog zie ik geen significant verschil.

Het Zeeuwse stikstofverhaal.
Driekleurig viooltje

Geen opmerkingen: