23 maart, 2017

Droogte in de Hoorn van Afrika

Ongekende droogte in Somalië en de Hoorn van Afrika in het algemeen. Hier een verhaal over de zich onafhankelijk verklaard hebbende voormalige Britse kolonie Somaliland.
De uitgesproken zorgen lijken overigens niet het lot van herders in het land te betreffen, maar de vatbaarheid voor "islamistische extremisme" die uit de rampzalige droogte kan voortkomen. Zo kennen we de joods-christelijk-humanistische beschaving weer.

Een vergelijkbaar verhaal over Kenia, waar dit laatste argument om te "helpen" ontbreekt.

Geen opmerkingen: