22 maart, 2017

De Vrije Blije Wereld

Het is mij ontgaan tot voor zeer kort: de De Vrije Communist heet nu De Vrije Blije Wereld - de naam is een verwijzing naar de Blijde Wereld, sociaal-democraat geworden dominees in het begin van de vorige eeuw. Enkele christen-anarchisten (S.C. Kylstra, Anne de Koe. S.K. Bakker [afbeelding]) zijn er naar overgestapt destijds.

“Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen, en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder, al naar gelang hij nodig had" (Handelingen 4: 34-35)

De beginselverklaring.
Online te lezen op Facebook.

Geen opmerkingen: