02 maart, 2017

De snelle verdwijning van de egel

Een grote Nederlandse krant zie ik het nog niet doen, Nederland doet of het andere "zorgen" heeft: een groot artikel over de achteruitgang van de egel in The Guardian. De egel gedijt in zekere zin juist bij versnippering van het landschap, met heggen en hagen (de Engelse naam hedgehog zegt het al tenslotte). Autowegen, nachtelijk rijden, slopen van heggen, slakkengif en insecticiden zorgen voor forse achteruitgang van het dier (ik heb er al jaren geen meer gezien).
In het stuk wordt ook de das als "schuldige" aangemerkt, maar dat dassen egels als voedsel zien is in feite ook mensenwerk: als wormen en insecten te schaars worden pakt de grootste de kleinste disgenoot. Egels en dassen leven al zo lang naaste en met elkaar, dus het is onzin om dassen de schuld te geven van de achteruitgang.
Afgebeeld: een in het artikel genoemd boek over de mogelijke "ontlijning" van het Engelse landschap.

Geen opmerkingen: