10 maart, 2017

Hazen in marathons


De haas in de marathon
De beeldspraak gebruikt Thieme in De eeuw van het dier. Wellicht legt de film het goed uit...
(Schaamteloos campagnevoeren deel 1)

Geen opmerkingen: