14 maart, 2017

Een zeer kundige professor

Laatst vermeldde ik hoe een online speurtocht naar mijn voorgeslacht strandde in de boeken van een kerk in Goch, die niet in te zien waren, of tegen betaling voor ongewis resultaat. Die post is ongelooflijk (in de letterlijke zin) vaak bezocht, ik ga er niet naar verwijzen.

O serendipiteit van het net! Een huiselijk gesprek over de zuivering van wonderen in de R.K. kerk en de strijd daarbinnen tegen merkwaardige heilgenverering leidt tot het zoeken naar de achtergrond van de straatnaam Blasiusstraat in Amsterdam. In de omgeveing waar ik mijn eerste levensjaren heb doorgebracht - hij is niet genoemd naar de heilige Blasius die werd aangeroepen in verband met blaasklachten. Een aanroeping die ook alleen in het Nederlandse taalgebied zinvol kon lijken, laten we wel wezen.

Blasius was een anatoom/geneesheer in de zeventiende eeuw. En dan stuit ik in verband met hem plotseling op de naam Johannes de Raey, verbonden aan het Athenaeum Illustre dat men zo graag als voorloper van de Universiteit van Amsterdam wil zien. Cartesiaans filosoof. Zijn vader heette Van Ray, de verhaspeling komt me maar al te bekend voor, de verandering kan verfransing of halve latinisering zijn. Hij was afkomstig van Wageningen.

Wageningen is in ieder geval al meer in de buurt van het Nederrijns gebied waar mijn voorzaten in het algemeen op zijn Duits gespeld als Deraij woonden. Toch kan ik de cartesiaanse professor niet direct koppelen aan de katholieke zakkendrager in Schiedam, afkomstig uit Goch. Ook voor mijn joodse naamgenoten lijkt er geen verband te zijn.

Een sleutel tot de man, ook familie van de Van Lenneps - dat klinkt al naar het blauwe boekje waar mijn achternaam echter zeker niet in te vinden is.
Enfin, ook als er geen verband te vinden is ben ik opgetogen mijn blijkbaar zo moeilijke achternaam aan te treffen bij een Zeer Kundig Professor in de zeventiende eeuw.

Geen opmerkingen: