08 maart, 2017

De Nieuwe Kerk van het Nieuw Jeruzalem

De genealogische omzwervingen in Who do you think you are? van de BBC leveren meestal opmerkelijke kijkjes in vroegere tijden. Bekende Engelse, nieuwslezers Sophie Raworth, vernam blijkens de uitzending van deze avond dat voorzaten van haar dissenters waren in Birmingham, eind achttiende eeuw. Zij vluchtten voor pogroms tegen hun kerk en bijbehorende gelovigen naar de Verenigde Staten, waar de ouders evenwel spoedig geveld werden door ziekte - de kinderen keerden terug. Van hun opneming in de kerk van het Nieuwe Jeruzalem wordt niet meer vernomen. Het hele kerkgenootschap wordt verder niet uitgelegd.

De kerk is deel van wat de New Church heet, gebaseerd op de werken van Emanuel Swedenborg. Als kaartenhandelaar trof ik op de kaart van Mauritius in een uithoek een Swedenborgiaanse kerk aan. Waren zijn volgelingen zo verdreven dat zij daar alleen openlijk voortbestaan?

Hier een site van een kathedraal in Pennsylvania, die bij deze Nieuwe Kerk hoort.
Maar zeg "Nieuw Jeruzalem" en de naam van William Blake komt ook op. Die is volgeling van Swedenborg geweest, in zijn geestelijke zoektochten, lid van de nieuwe Nieuwe Kerk.

Geen opmerkingen: