20 februari, 2017

Woudonderwijs

Het wiel dat steeds opnieuw wordt uitgevonden en dat mij steeds vermag te verblijden: uit de schoolbanken, veld of bos in! Thijsse deed het, de Humanitaire School deed het, Henri Roorda beval het aan en hier is de Britse, Sarah Blackwell, die het erop uitgaan propageert: Forest Schools, bosscholen. Het mogen waarschijnlijk ook parken zijn zou ik denken want in grote steden heb je weinig bos voorhanden.


De filosofie van Bosscholen is mensen van iedere leeftijd aan te moedigen en te inspireren door positieve ervaringen buiten.
Door deel te nemen in meeslepende, motiverende en uitvoerbare taken en activiteiten in een bosachtige omgeving krijgt iedere deelnemende een kans eigen motivatie, gezonde emotionele en sociale vaardigheden de ontwikkelen. Deze kunnen door zelfbewustzijn ontwikkeld worden om het persoonlijk potentieel te leren kennen.
(Van de site van Forest schools.)

Geen opmerkingen: