14 februari, 2017

Genealogische Tantaluskwelliing

De voorzaat wiens naam ik draag is ooit, in de tijd van de Bataafse Republiek, naar Schiedam gekomen uit Goch, om zakkendrager terwille van de jeneverstokerij te worden.
In Goch hield evenwel ieder spoor op. Had hij alles achter zich gelaten? Viel er iets achter te laten?
Ik heb eens in een telefooncel in Goch - het kon zomaar - het boek doorgenomen op alle vermelde plaatsen, onder de R en de D op mijn naam, of de anders gespelde variant waarmee mijn voorzaat in Nederland terechtkwam. Geen spoor terug te vinden.

Maar hoe lang is het geleden dat ik mijn achternaam in combinatie met de plaatsnaam Goch in de zoekmachine heb gestopt?
Ik probeer het eens en krijg een opsomming van overlijdensberichten te zien, alle voorafgaand aan de migratie van mijn voorzaat. (Alle namen in het register zijn Nederlands, zoals ook nu nog bijna alle namen die men er ziet Nederlands zijn - het zijn de "Duitse Nederlanden" tenslotte). Tien of misschien elf overlijdensvermeldingen in korte tijd. Misschien viel er niets achter te laten.
Aanklikken levert evenwel geen resultaat op. Of de mededeling dat het document voor zes euro te bestellen is, maar vertrouwenwekkend vind ik dat niet. Nu zou in totaal zestig euro opwegen tegen reis en verblijf maar eigen onderzoek ter plaatse is toch nog iets anders. En Nijmegen is mij om allerlei redenen nog steeds dierbaar, het ligt in de buurt.

Het stadsarchief van Goch is dinsdagmiddag van twee tot vijf open. Veel speurwerk zit er dan niet in, dunkt mij.
Een Tantaluskwelling. Maar in ieder geval: mijn familie heeft bestaan, daar in het Nederrijnse...

de Raij (10x in een kleine dertig jaar)

Dopen:
de Raeij (1x)
de Raij (15x in een kleine dertig jaar)

Huwelijk:
de Raij (1x, 1787)

Geen opmerkingen: