16 februari, 2017

Bijensterfte als technisch probleem dat met kunstdarren is op te lossen

Technologische oplossingen voor rampen die door technologie ontstaan: zijn er veel mensen die er raar van opkijken?
Harari ziet de ramp die de mens voor de rest van de aarde betekent zich oplossen doordat zij geheel vervangen wordt door eigengemaakte godgelijke machines.
Het Engelse woord drone betekent eigenlijk: dar, mannelijke bij. Mannetjesbijen hebben maar één taak in hun leven en die is niet te rijmen met de dood en verderf zaaiende bromvliegtuigjes die op enorme afstand bestuurd worden. Darren hebben gemeenschap met de koningin van het bijenvolk, die op haar beurt alleen het leggen van eieren als levensvervullende bezigheid heeft. Hebben de darren hun taak al dan niet uitgevoerd dan worden ze zonder plichtplegingen gedood of uit het nest gegooid - hier staat het bevattelijk samengevat.
Dat er voor onbemenste minivliegtuigjes meer bestemmingen zouden kunnen zijn dan mensen vanuit de lucht doodschieten in "moslimlanden" zoals ze zo fijntjes genoemd worden wordt al regelmatig doorgegeven. Het grootste postorderbedrijf ter wereld maakt er blijkbaar gebruik van om pakjes te bezorgen. Ik hoef niet te weten hoe dit in zijn werk gaat. Ook bespied- en gluurfuncties worden genoemd, soms ter redding van bedreigde diersoorten in beschermde natuurgebieden - zeggen de hoeraberichten.

Bestrijdingsmiddelen bedreigen vele bijensoorten, en bijen zijn onontbeerlijk voor de bestuiving van bloeiende planten - al dan niet gekweekt. De enige zinnige stap tegen de dreiging van het grote uitsterven (men kan beter zeggen: de grote uitroeiing) is het stoppen met die bestrijdingsmiddelen. Maar dan beseft men de logica van technologie niet. Op een technisch probleem - zo zou men het uitsterven van bijen kunnen noemen - passen alleen maar technische oplossingen. En hier wordt wel een van de obsceenst denkbare ontvouwen: drones ter vervanging van bijen bij de bestuiving. Dus: mechanische darren in plaats van darren. In verband met wilde planten wordt dit idee niet gebracht.
Er is een goede kans dat u het obscene niet eens inziet. De berichtgevers, de link is er maar een van vele, zien dat blijkbaar niet. Gewoon doorgaan met gifstrooien en intussen techniek inzetten voor de dieren die je uitroeit.
Mijn verstand kan er niet bij.

Geen opmerkingen: