08 februari, 2017

Kruising als evolutie

In 1915 stelt de Nederlandse bioloog J.P. Lotsy in Het tegenwoordige standpunt der evolutieleer dat de evolutie alleen bewezen kan worden aan de hand van kruisingen, die dagelijks plaatsvinden. Lamarck, Darwin en De Vries (de mutatiesprong) hebben niets kunnen bewijzen, terwijl hier het bewijs zich voor ons aller ogen voordoet.
Ofwel:
„Het standpunt van het evolutievraagstuk is dus dit: soortvorming door kruising is bewezen en geen enkele andere wijze van soortvorming. Het groote desideratum is de middelen te vinden om. met zekerheid, te kunnen bepalen of een vorm in alle opzichten soortszuiver is of niet. Eerst als die gevonden zijn, zal men de vraag: bestaat er variabiliteit of niet'? exact kunnen beantwoorden. Gelukkig behoeft de vraag: heeft evolutie plaats gevonden en vindt zij nog plaats? niet op beantwoording dezer vraag te wachten, want met zekerheid kunnen wij zeggen: evolutie is niet langer een theorie, maar een bewezen feit, zij vindt nog dagelijks plaats bij iedere kruising."
De merkwaardige manier van tegenover elkaar stellen van theorie en feit doet afbreuk aan het gestelde. En ook verder is deze gedachte in vergetelheid geraakt.

Geen opmerkingen: