03 februari, 2017

Muren en uitsluiting van VS en EU: geen podium voor politici en hun hypocrisie!

- door Joke Kaviaar -

Op woensdag 1 februari was ik aanwezig bij de manifestatie 'Holland Against Hate'. Het was vantevoren duidelijk dat dit vooral een wit onderonsje zou worden van feelgood sentiment en stemmentrekkende politici van vooral de PvdA.
Waarom dan toch gegaan?

Om de hypocrisie! We kunnen niet toestaan dat politici die al vele jaren verantwoordelijk zijn voor het moorddadige beleid van Fort Europa een protest kapen dat gericht is tegen de moslimban van Trump. We moeten zorgen dat een ander geluid gehoord en gezien wordt.
Op het podium vooral witte mensen, een enkele vluchteling die in interviewvorm vooral ook moest komen vertellen hoe goed we het hier in Neederland doen, een zwarte zangeres met een liedje dat vooral ter pacificatie diende, en voor de rest vooral veel politici en een uiterst hypocriete organisator, Wouter Booij, volgens zijn twitteraccount politiek medewerker van PvdA Den Haag.
De enigen die vanaf het podium nog wat zeiden over het EU beleid waren de sprekers van onder andere Amnesty International en Vluchtelingenwerk. Zij zeiden tenminste nog wat over vluchtelingen die afgelopen weekend in een vluchtelingenkamp op Lesbos zijn doodgevroren. De zoveelste. Over de vele verdronken vluchtelingen in de Middellandse Zee hadden zij het nog niet. Die aantallen zijn ontelbaar. Hun kritiek is nog lang niet fundamenteel genoeg, maar het was in elk geval iets.

Politici. Ze zijn er als de kippen bij om hun gezicht te laten zien om zichzelf te verkopen over de hoofden van slachtoffers van racisme. En de organisatie was er als de kippen bij om vooral de mensen waarover die moslimban gaat, weg te laten. Waar waren de moslima's die onder het mom van 'vrouwenemancipatie' juist en vooral slachtoffer zijn van de haat van de witte westerse agressievelingen die daartoe worden aangemoedigd niet alleen door Wilders en Pegida, maar in eerste plaats door jaren van hetze en criminalisering door de gevestigde politiek en de media? Het wekte ook al geen verbazing toen tijdens een debat in De Balie op 20 januari openlijk werd gesproken over de vraag hoe het beste moslims het land uit te zetten. En ook hier reageerde een PvdA politicus weer met hypocriete verontwaardiging. En ja hoor, daar was hij dan vandaag, eindelijk wist Rutte het uit zijn strot te krijgen: de moslimban is discriminatie. Applaus hoor. Want dat klopt. Dat is het. Ik denk alleen dat Rutte eigenlijk wil zeggen: Als je discrimineert, doe het dan niet zo opvallend, want dat ligt niet goed en daar krijg je gezeik mee. Voor de rest is het business as usual met de VS.

En ik vraag nogmaals: Waar waren de moslims tijdens Holland Against Hate? Hun stem werd genegeerd. Zij waren niet uitgenodigd om te komen spreken. Wel spreken politici en do-gooders graag namens hen en voor hen, maar stel je voor... Ze zijn niet voor niets voorstanders van het boerka verbod, nietwaar? Alles onder het mom van vrouwenemancipatie, want wij witte mensen zullen wel eens even voor moslima's bepalen hoe zij zich emanciperen. Neerbuigender en patriarchaler kan het niet.
Volkomen terecht sprong aan het einde van de manifestatie een groep vrouwen op het podium om het woord dan maar te nemen. De microfoon werd ijlings weggetrokken en hetzelfde werd met vereende krachten met de vrouwen geprobeerd, zelfs met toepassing van de wurggreep. Toen dat niet lukte werd de politie op het podium uitgenodigd om de vrouwen wiens stem niet mocht worden gehoord te verwijderen. Daags na deze gebeurtenissen worden berichten hierover op de event pagina van de manifestatie stelselmatig verwijderd. Weer mag het kritische geluid niet worden gehoord.

Politici. Zij hebben een streepje voor op demonstranten die werkelijk wat te zeggen hebben. Zij hebben een streepje voor op moslims. Op het podium zagen we net zo goed een moslimban! Politici. Zij zijn degenen die in Fort Europa de Europese Terugkeer Richtlijn hebben ingevoerd. Voormalig PvdA staatssecretaris Albayrak heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Als dank daarvoor werd zij in 2009 in Frankrijk zelfs geridderd. De Europese Terugkeer Richtlijn bevat een INREISVERBOD voor mensen van wie het asielverzoek is afgewezen en die illegaal zijn verklaard, dat kan worden uitgedeeld aan hen die niet zijn vertrokken. Dat wil dus zeggen: alle afgewezen vluchtelingen die door de Dienst Terreur en Verrek gedeporteerd of niet gedeporteerd zijn omdat dit niet kan, vaak na langdurige detentie, eveneens mogelijk gemaakt door de Europese Terugkeer Richtlijn. Voor de volledigheid nog een wapenfeit van Albayrak: het sluiten van alle noodopvang voor afgewezen vluchtelingen in ruil voor een mager (niet-)algemeen pardon.

Las je daarnet nu het woord INREISVERBOD? Ja, dat klopt. Er geldt al vele jaren een inreisverbod voor afgewezen en geïllegaliseerde vluchtelingen, ook als ze hier nog zijn omdat ze niet terug kunnen of willen, voor de gehele EU voor de duur van VIJF JAAR. Wie zich niet aan het inreisverbod houdt kan een gevangenisstraf krijgen! En nu jammeren de EU politici dat de moslimban van Trump zo erg is?! Kijk in de spiegel!
Een inreisverbod voor vluchtelingen dus. En hoewel het niet zo heet, is de Turkijedeal precies hetzelfde. Al die grensafsluitingen aan de oostgrenzen van Europa, al die hekken: inreisverbod. En ten gevolge van dat inreisverbod vriezen nu dus vluchtelingen dood in zomertentjes in kampen in Griekenland, op Lesbos, Moira. En niet alleen daar en niet alleen afgelopen weekend. En vanwege dat inreisverbod proberen meer vluchtelingen het nu weer in gammele bootjes vanaf Libie en verdrinken nog meer van hen in de Middellandse Zee. En daarom ben ik gisteren naar die manifestatie gegaan. Met een bord met daarop de tekst: FORTRESS OF EUROPE KILLS – JUST LIKE TRUMP – REFUGEES FREEZE TO DEATH @LESBOS – NO #ENTRYBAN. Want die stem, die wil de PvdA niet horen. Die wil de hele politiek niet horen. Want daarvoor zijn zij allen verantwoordelijk. Het is zoveel makkelijker te vingerwijzen naar Trump en te roepen dat je niet wilt regeren met Wilders. En het komt zo ontzettend goed uit om je steeds weer voor te doen als humaan en vriendelijk terwijl je intussen zelf alle EU buitengrenzen staat dicht te timmeren met duizenden doden als gevolg.

En dan die muur van Trump. Ik noemde net al even de hekken aan de oostgrens van Europa. Maar dat is niet het enige. Want terwijl iedereen viel over de muur van Trump, kwam de EU met een plan om een onzichtbare muur op te richten aan de grens met de territoriale wateren van Libie om bootjes met vluchtelingen tegen te houden. Dit is andermaal een schending van iets dat een recht heet maar vooral een gunst is: het aanvragen van asiel. Je kunt namelijk geen asiel aanvragen als je niet in het land kan komen waar je asiel aan wilt vragen. Al die zogenaamde rechten zijn vooral bedoeld om ze te voorzien van regels die bepalen wie er wel of niet 'recht' op iets heeft.
En de EU gaat nog verder. De deal met Turkije is nog maar het begin van meer deals die vaak neerkomen op chantage met het afnemen van ontwikkelingshulp. Lees vooral dit artikel als je meer wilt weten over de uitbreiding van de macht van Fort Europa: Europe’s refugee colonialism.

Dealtjes sluiten. Met dictaturen. Om vluchtelingen buiten te houden. This is what democracy looks like! Dealtjes sluiten. Met de politie. Om mensen die iets te zeggen hebben buiten te sluiten. Om wat een strijdbare demonstratie had moeten worden te pacificeren en zelfs te verbieden. De groep die na afloop van Holland Against Hate nog spontaan trachtte al demonstrerend de Amerikaanse ambassade te bereiken stuitte op de ME en op “deze demonstratie is niet toegestaan”. This is what democracy looks like! Dit alles met dank aan de welwillende organisatoren van een manifestatie vol huichelarij die vooral veel demonstranten tevreden huiswaarts liet keren met het gevoel dat ze iets gedaan hadden. Ongetwijfeld waren daar veel mensen bij met heel goede intenties. Ook zij verdronken in het schijnheilig vertoon. Al met al ben ik blij dat we daar met een groep mensen waren die daaraan weigerden mee te doen. Voor de vrijheid van beweging van allen, over oceanen en continenten, over straten en dwars door alle hekken en muren heen, waar die ook staan, zichtbaar of onzichtbaar, tussen mensen en staten.

Een protest tegen Trump is een protest tegen Rutte, Merkel, Hollande en vele andere EU-leiders. Laten we de handen ineen slaan voor meer dan protest, voor verzet, voor actieve tegenwerking en sabotage van muren, hekken, wetten en controle. Zorgen dat stemmen worden gehoord die de mond wordt gesnoerd. Voor niets minder dan dat gaan we de straat op. En wie nog eens dat protest tracht over te nemen om de gemoederen te sussen: verwacht ons. Op de barricaden!

Geen opmerkingen: