28 februari, 2017

Bij Shell weten ze al jaren dat de aarde snel opwarmtPolitici kunnen liegen dat ze barsten, “ondernemingen” hebben er in ieder geval belang bij te weten hoe de wereld echt in elkaar steekt.
Dus verrassend is het niet dat Shell zesentwintig jaar en langer geleden al waarschuwde voor de opwarming/het broeikaseffect/klimaatverandering (het fenomeen heeft wat namen versleten de afgelopen decennia). Evenmin verrassend is het dat dit zonder consequentie is gebleven.
Shell kan zich achter “de overheid” verschuilen en – raad eens? In Nederland hadden de afgelopen dertig jaar de heren Bolkestein, Kok en Bos warme banden met het concern. Banden die niet direct werden vertaald in handelen tegen de opwarming, integendeel.

Maar goed dat de Guardian de zaak nog eens in het zonnetje zet: Shell weet van het gevaar van de opwarming.

Geen opmerkingen: