06 februari, 2017

Opkomst en verpietering van de pieterianen

Er zijn gereformeerde richtingen waar sommigen haarfijn weten wie er behouden zal worden, of wie aan het behouden zijn toe is. In wat ik een schotschrift tegen mystiek zou willen noemen vermeldt H.J. Meijerink een zekere touwslager Pieter Hendriks te Workum, die zeker meende te weten wie niet gerechtigd zou moeten zijn deel te nemen aan het Avondmaal. Zijn aanhangers zouden pieterianen genoemd zijn. De voorganger schikte zich tenslotte aan de inzichten van Hendriks en vroeg bij de aanvang wie er niet mocht deelnemen aan het Avondmaal.
Het kwam Hendriks op den duur op verbanning van een half jaar uit hte stedeke te staan. De pieterianen kwamen niet in opstand.
Dit moet zich rond 1800 hebben afgespeeld.
Dit verhaal is nergens te vinden dus het zij hier dan - met de nodige scepsis - vermeld. Ik ben niet zo genegen dat gegluur en geloer in die gereformeerde kringen als mystiek aan te duiden, maar in de kerk is alles wat rechtlijnigen niet aanstaat mystiek.
Het zij zo.

Geen opmerkingen: