09 februari, 2017

Malawi en Tanzania al 54 jaar oneens over oude koloniale grenzen

Grote stippellijn: de officiële grens, kleine stippelliijn in het meer: de grens zoals gewenst door Tanzania
De Afrikaanse landen Malawi en Tanzania gaan opnieuw rond de tafel zitten om een langlopend grensconflict over het Malawimeer uit te praten. Net als de meeste Afrikaanse landen leven Afrikaanse volkeren nog steeds gescheiden van elkaar door koloniaal getrokken grenzen. Ook dit grensconflict is daar een ver gevolg van.

De Britse kolonie Nyasaland werd in 1964 de onafhankelijke staat Malawi. Tanganyika werd onafhankelijk in 1961 en Zanzibar in 1963. In 1964 voegden beide landen zich samen tot Tanzania. De nieuwe landen namen noodgedwongen dezelfde grenzen aan als de vroegere kolonies.

In hedendaagse geschiedenisboeken wordt meestal gesteld dat de koloniale machten hun grenzen in Afrika trokken “zonder rekening te houden met de bestaande demografische realiteit”. Dat is een verkeerde analyse. Daar hielden ze wel degelijk rekening mee, echter niet om ze te respecteren, maar om ze doelbewust te doorbreken. De betrokken Afrikaanse volkeren werden tegelijk door hen voortdurend tegen elkaar opgehitst. Met deze verdeel-en-heersstrategie hoopten de kolonisatoren in staat te blijven om nog zeer lang met beperkte militaire krachten hun imperium onder controle te houden.

Lees verder hier. Aangetekend kan worden dat in de tijd dat Tanganyika, continentaal Tanzania, nog deel was van Duits-Oost-Afrika, de koloniale mogendheden het erover eens waren dat de grens in het midden van het meer lag. Het huidige Malawi eist echter het hele noordelijke deel op. En, wat een verrassing, er wordt aardolie vermoed in het omstreden deel van het meer.

Geen opmerkingen: